SELAMAT DATANG KE BLOG KAMI .....................

SELAMAT DATANG KE BLOG BAHAN TUGASAN KAMI .....................
Kami pamerkan bahan yang kami ada.........kalau tak silu ambillah ........semuanya free je...

Wednesday, April 6, 2011

Rancangan Mengajar Sains Tahun 6

KELAS : 6 Cempaka BIL. MURID : 40 Orang

TOPIK : 3 – Alam Bahan MASA : 9.00 – 10.00 pagi

SUB-TOPIK : Kesan Pembuangan Bahan Buangan Ke atas Alam Sekitar.

PENGETAHUAN SEDIA ADA:
i. Murid telah mengetahui mengenai maksud alam sekitar dan mengapa alam sekitar penting kepada kita
ii. Murid sedar dan mengetahui keadaan persekitaran di tempat sendiri
iii. Murid telah mengetahui serba sedikit punca alam sekitar tercemar.

OBJEKTIF : Di akhir pelajaran ini diharapkan murid dapat :
i. Meramalkan mengenai punca pencemaran alam sekitar berlaku dan memberi pendapat mengenai kepentingan alam sekitar kepada manusia.
ii. Menyenaraikan punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar dan tindakan yang sesuai diambil terhadap pencemar alam sekitar.
iii. Merumuskan semula kepentingan alam sekitar kepada manusia pada masa akan datang.

ALAT BANTU MENGAJAR : Komputer, Gambar dan LCD Projecter

SIKAP DAN NILAI : Menghargai alam sekitar, Kerjasama, Prihatin, KBKK.

MASA / LANGKAH
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID

Set Induksi
( 5 minit )
1. Guru mengemukakan soalan secara spontan mengenai tempat murid pada 10 tahun akan datang.
1. Murid cuba menjawab soalan guru secara spontan mengenai keadaan tempat mereka 10 tahun akan datang.


Langkah 1
( 15 minit ) 1. Guru memulakan pengajaran dengan menunjukkan sekeping gambar mengenai satu kawasan persekitaran yang telah tercemar dengan menggunakan paparan dari LCD.
2. Guru meminta murid cuba meramalkan apakah kemungkinan yang menyebabkan keadaan seperti di dalam gambar tersebut secara spontan.
3. Guru juga meminta murid menyenaraikan apa yang dijangkakan oleh murid seberapa banyak yang mungkin dalam kumpulan tiga orang.
1. Murid melihat dan meneliti gambar yang ditunjukkan oleh guru melalui paparan LCD.
2. Murid cuba memberikan respon dengan menyatakan apa yang dilihat dalam gambar yang dipaparkan.

3. Murid cuba menyenaraikan seberapa banyak kemungkinan yang berlaku berdasarkan gambar dalam kumpulan tiga orang.

Langkah 2
( 15 minit ) 1. Seterusnya guru meminta wakil setiap kumpulan menyatakan semula maklumat yang dikumpulkan hasil dari perbincangan kumpulan sambil kumpulan lain cuba memberikan pandangan terhadap maklumat yang dijelaskan.
2. Seterusnya guru akan memperjelaskan lagi perkara tersebut berdasarkan hasil dapatan murid.
1 Wakil kumpulan membentangkan hasil dapatan masing-masing sambil kumpulan lain memberikan pandangan.

2. Murid mendengar penjelasan lanjut daripada guru sambil membuat catatan.
Langkah 3
( 10 minit ) 1. Guru seterusnya mempamerkan gambar lain yang menunjukkan satu kawasan bukit dan hutan yang masih belum diteroka melalui paparan dari LCD.
2. Guru meminta setiap kumpulan cuba bincang dan menyenaraikan maklumat yang mungkin dijangkakan berlaku sekiranya tidak dijaga dengan sebaiknya oleh pihak bertanggung jawab. Apakah akan berlaku sekiranya tidak ada lagi kawasan seperti yang dipaparkan dalam gambar.
3. Guru juga meminta setiap kumpulan menyenaraikan apakah tindakan dijangkakan boleh diambil terhadap mereka yang merosakkan alam sekitar.
1. Murid melihat dan meneliti sekali lagi gambar yang ditunjukkan oleh guru melalui paparan LCD.


2. Murid bincang dan menyenaraikan seberapa banyak maklumat yang berkemungkinan berlaku berdasarkan gambar yang dilihat dalam kumpulan tiga orang.3. Murid menyenaraikan beberapa tindakan yang boleh diambil terhadap mereka yang merosakkan alam sekitar


Langkah 4
( 10 minit ) 1. Seterusnya guru meminta seorang ahli setiap kumpulan keluar ke hadapan kelas dan memperdengarkan hasil dapatan kumpulan sementara kumpulan lain buat catatan dan fikirkan rumusan yang boleh dibuat berdasarkan hasil dapatan yang telah dibentangkan serta dibincangkan.
2. Guru seterusnya membuat satu rumusan daripada semua dapatan murid mengenai kepentingan menjaga alam sekitar dan kesannya jika alam sekitar tidak dijaga oleh semua pihak.
1. Salah seorang daripada setiap kumpulan memperdengarkan hasil dapatan kumpulan dan kumpulan lain membuat catatan untuk tujuan rumusan hasil dari pembentangan setiap kumpulan.

2. Murid mendengar dengan teliti rumusan yang dibuat oleh guru mengenai kepentingan menjaga alam sekitar dan kesannya jika tidak menjaganya.

Penutup
( 5 minit ) 1. Di akhir pengajaran ini guru meminta murid menyenaraikan semula kesan tidak menjaga dan mencemarkan alam sekitar dan kepentingan alam sekitar kepada manusia pada masa akan datang.
1. Murid menyenaraikan semula kepentingan alam sekitar kepada manusia dan kesannya jika tidak menjaga alam sekitar dengan baik – latihan bertulis.

No comments:

Post a Comment